• Privacy verklaring

  Privacy Statement

  Wij van van Stijn Bouwmaterialen vinden uw privacy erg belangrijk, wij houden ons ook aan de privacywet en vinden het belangrijk dat uw privacy vragen beantwoord worden. Dit houdt in dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we hier secuur om mee zullen gaan. Mochten er nog aanvullende vragen zijn omtrent dit thema dan kan u uiteraard ons altijd contacten.

  U heeft bij ons een bestelling geplaatst

  Wanneer u bij van Stijn Bouwmaterialen een bestelling plaatst vragen wij om uw persoonsgegevens, dit doen wij om de bestelling en de overeenkomst met u in goede banen de te leiden. Indien u wenst dat de bestelling geleverd wordt geeft u ons door het verstrekken van uw gegevens toestemming om de leveringsgegevens door te zetten naar de bezorgdienst. Daarnaast ontvangen wij ook informatie over uw betalingsmiddel.

  Voor de bestelling verwerken wij volgende gegevens, factuuradres, telefoonnummer, geslacht, leveringsadres, geslacht, NAWgegevens en IBAN-nummer,dit doen we op basis van de gesloten overeenkomst met elkaar. Op grond van de wettelijke bewaarplicht zijn wij verplicht om o.a. administratieve stukken te bewaren voor 7 jaar.

  U bent vaste klant I Onze online omgeving

  Met onze online omgeving krijgt u toegang tot een persoonlijke omgeving waar u uw eigen Van Stijn Bouwmaterialen account kunt beheren en inzien, zo kan u bijvoorbeeld uw bestelgeschiedenis bekijken. Wij houden bij wat u gekocht heeft en wanneer, zodat u een praktisch overzicht heeft.

  Om gebruik te maken van onze klant omgeving gebruiken wij uw e-mailadres, NAW-gegevens, adres en IP-adres. Door een online omgeving aan te maken geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken.

  Gebruik van de website

  Wanneer u onze website bezoekt dan kan u de meeste functies van onze website gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens direct worden opgeslagen. Echter maken wij wel gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uwcomputer, smartphone of tabletworden opgeslagen. Door het plaatsen van cookies kunnen wij bepaalde gegevens van u onthouden, hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Deze voorkeursinstellingen zijn niet gekoppeld aan naam, adres, e-mail, etc.. Met deze informatie willen wij uw beleving van onze website bevorderen en willen wij u voorzien van relevante informatie over onze producten.

  Onze website maakt gebruik van wettelijke toegestane cookies:

  • Cookies die onze website goed laten werken.
  • Cookies die ervoor zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is.

  van Stijn Bouwmaterialen verstrekt de door de cookies verkregen informatie niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Verder hebben wij voor u een compleet overzicht samengesteld van de cookies die wij gebruiken op onze website:

  _gat : Deze cookie helpt om de aanvraagsnelheid te beperken om de website voldoende snelheid te geven, de bewaartermijn bedraagt 1 minuut.

  _git : Deze cookie slaat voor iedere bezochte pagina een unieke waarde op, de bewaartermijn bedraagt 1 dag.

  _ga : Deze cookie wordt gebruikt om een unieke websitebezoeker te kunnen identificeren, de websitebezoeker krijgt een willekeurig gegenereerd nummer. Deze cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het berekenen van bezoekers- en sessiegegevens voor de analyserapporten. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 2 jaar.

  NID : Google maps geeft op de contactpagina de precieze locatie weer van ons bedrijf. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 6 maanden.

  1p_JAR : Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van uw recente zoekopdrachten passende advertenties te tonen op Google-sites. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 1 maand.

  • Google Analytics
  • Google Search Console

  van Stijn Bouwmaterialen maakt gebruik op haar website van Google Analytics. De informatie/ gegevens die door onze cookies verzameld worden, worden opgeslagen op een server zoals bij Google. Om de door de cookies verzamelde gegevens van u vertrouwelijk te houden gebruiken wij een IP-anonymizer. Op deze wijze wordt het laatste deel van uw IP-adres geanonimiseerd. van Stijn Bouwmaterialen voldoet aan de – door Autoriteit Persoonsgegevens – gestelde eisen. Dit houdt in dat:

  • van Stijn Bouwmaterialen een bewerkersovereenkomst met Google heeft
  • Dat het laatste octet van het IP-adres is verborgen, dit realiseren wij door onze IPanonymizer.
  • van Stijn Bouwmaterialen heeft “gegevens delen” uitgezet
  • van Stijn Bouwmaterialen maakt geen gebruik van andere diensten van Google i.c.m. Google Analytics en cookies.

  Wanneer u wenst geen gebruik te maken van cookies, dan kunt u in uw browser instellen dat u geen cookies accepteert. Verder kunt u cookies op uw computer alleen zelf verwijderen.

  Van Stijn Bouwmaterialen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/ of profiling. Van Stijn Bouwmaterialen verstrekt u gegevens aan volgende derden:

  • Toezichthouders, indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak.

  Beveiliging van gegevens

  Omtrent de beveiliging van gegevenswerkt van Stijn Bouwmaterialen binnen de gegeven wettelijke kaders, hierbij zal van Stijn Bouwmaterialen passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen enerlei vorm van onrechtmatige verwerking. In het kader van beveiligen zijn er o.a. de volgende maatregelen genomen:

  • Encryptie van data;
  • Beperkte inzage bevoegdheid;
  • Behandeling van data als zijnde vertrouwelijk;
  • Versleutelde communicatie.

  Aansprakelijkheid

  Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens van Stijn Bouwmaterialen verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u als klant. van Stijn Bouwmaterialen is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de werking en de inhoud van websites of diensten door derden.

  Wijziging Privacy statement

  Deze privacyverklaring kan op ieder gewenst moment aangepast of aangevuld worden door ons. Op deze manier kan nieuwe wetgeving rondom het onderwerp bescherming persoonsgegevens eenvoudig geïmplementeerd worden. Verder kunnen wij op deze wijze ons privacy statement in een lijn houden met onze bedrijfsuitoefening.

  Uw rechten

  • U heeft recht op inzage in uw gegevens, wanneer u dit wilt, geef dat dan aan ons door.
  • U heeft recht op rectificatie, zijn uw gegevens onjuist of veranderd, geef het aan ons door.
  • U heeft recht op het indienen van een klacht, wanneer u een klacht heeft over onze werkwijze ten aanzien van AVG dan kan u dat melden aan autoriteit persoonsgegevens. Echter stellen wij het zeer op prijs wanneer u een “datalek” ontdekt dat u deze aan ons doorgeeft, op deze wijze kunnen wij snel en adequaat optreden, uiteraard houden wij hierbij ons ook aan de meldplicht (binnen 72 uur) van de autoriteit persoonsgegevens.
  • U heeft recht op overdracht, wanneer u als klant/gebruiker besluit om over te stappen op een andere dienstverlener dan zullen wij de gegevens indien gewenst overdragen.
  • U heeft het recht om ons halt toe te roepen ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer u dit wenst, ontvangen wij graag een verzoek per email.

  Indien u een klacht heeft of nadere informatie wenst verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.n l .